Inschrijfvoorwaarden

Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn én akkoord te gaan met ons trainingsregelement en ondergenoemde voorwaarden. U verklaart hierbij ook dat alle ingevulde gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Tevens verklaart u in goede gezondheid te verkeren en bij twijfel een arts te hebben geconsulteerd.

1.        Abonnementsduur

-           De overeenkomst heeft een minimale duur van de aangegeven periode en wordt automatisch na deze periode maandelijks verlengd indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden.

2.        Online aanmelden

-           Indien u aan groepslessen wilt deelnemen, dient u uzelf aan te melden middels ons online reserveringssysteem.

3.        Opzeggen / wijzigen abonnement

-           De overeenkomst dient minimaal één maand (betaalde periode) vóór verloop van de periode opgezegd te worden. Het opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

-           De overeenkomst dient persoonlijk in ons sportcentrum opgezegd te worden d.m.v. invulling van een uitschrijfformulier of per mail met vermelding van uw gegevens.

-           Wijzigingen van het abonnement dienen vóór aanvang van de nieuwe periode gemeld te worden.

4.        Privacy & gegevensbescherming

-           De gegevens die wij van u krijgen door middel van het invullen van de overeenkomst zijn na verwerking in ons ledenadministratie- & ledenbehoud programma alleen inzichtelijk voor onze administratie, sales & marketing, balie medewerkers & fitnesstrainers.

-           De medische gegevens van u worden alleen gebruikt voor het opstellen van een doelmatig trainingsschema, en worden niet verwerkt in ons ledenadministratie programma. De gegevens kunnen wel verwerkt worden in ons ledenbehoud programma.

-           De gegevens die wij van u krijgen worden verwerkt in twee programma’s waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. Dit zijn de volgende programma’s; Quickaccent & Club planner, hieronder zal beschreven worden waarvoor de programma’s dienen.

o    Quickaccent

Ledenadministratie programma, doormiddel van dit programma; weten wij de opkomst statistieken, kunnen wij administratiewerkzaamheden uitvoeren, kunnen wij sales & marketing werkzaamheden uitvoeren, kunnen wij management rapporten samenstellen. 

o    Clubplanner

Ledenbehoud & ledenwerving programma, dit programma gebruiken wij om afspraken met u te maken en door te plannen. Vanuit dit programma worden ook automatische mailtjes verzonden voor de volgende doeleinden; Motivatie, bevestiging/herinnering afspraak, informeren. Dit programma wordt ook gebruikt door onze sales & marketing medewerkers om prospects te verwerken, verkoopprocedures te doorlopen en om rapportages & analyses samen te stellen voor sales & marketing doeleinden.

5.        Registratie

-           Het is verplicht om u te registreren bij binnenkomst (gegevens worden verwerkt in Quickaccent zie punt 3.) dit kan op de drie volgende manieren;

o    Vingerafdruk scan, uw vingerafdruk wordt alleen gebruikt om uzelf mee te registreren. Deze heeft dus absoluut GEEN andere doeleinden.

o    Pasje, door het pasje door de kaartlezer te halen zien wij dat u zich heeft aangemeld.

Deze dient u aan ont terug te geven als u zich uitschrijft.

o    Magneetdruppel, deze kunt u voor de magneet ontvanger houden.

Deze dient u net als het pasje terug te geven bij uitschrijving.

6.        Betaling & achterstanden

-           Betaling van de maandelijkse contributie zal worden voldaan door middel van een automatisch incasso.

-           In plaats van het automatisch incasso kunt u de overeenkomst ook contant voldoen. Dit kan echter alleen worden voldaan door een kwartaal in voren te voldoen.

-           Bij een achterstallige betaling sturen wij een eerste herinnering per mail, en de tweede herinnering per post.

-           Bij achterstallige en uitblijvende betaling zal de vordering van de gehele overeengekomen periode in één keer plaatsvinden, indien noodzakelijk

wordt dit in handen gegeven van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn.

7.        Persoonlijke eigendommen

-           Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen, of voor blessures welke u opdoet tijdens trainingen bij sportcentrum Traction(houdt u aan uw schema).

8.        Recht op inzage/intrekken eigen gegevens

-           U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens aan te passen of te laten verwijderen uit ons ledenadministratie- & ledenbehoud programma.

9.        Hygiëne beleid

-           U gebruikt op alle toestellen een schone handdoek.

-           U heeft schone kleren aan tijdens het sporten.

-           Tijdens het sporten draagt u sportschoenen die niet buiten gedragen zijn.

10.     Huisregels

-           Na het sporten ruimt u de materialen netjes op.

-           U mag niet met ontbloot bovenlichaam sporten.

-           Dranken (m.u.v. water, sportdrank), kauwgom en eten zijn in de trainingsruimte niet toegestaan.

-           Loshangende sieraden mogen niet gedragen worden in de trainingsruimte.

-           U mag uw ledenpas of magneet druppel niet laten gebruiken door anderen.

-           Roken is niet toegestaan in het gebouw.

-           Trainen onder invloed van alcohol en/of drugs is verboden.

11.     Klachten beleid

-           Klachten mogen ter kennis worden gemaakt per mail of bij een van onze medewerkers. Wij zullen dit intern bespreken en later weer met u terugkoppelen.

 

12.     Rechten sportschool

Onze sportschool behoud het recht over de volgende punten:

-           De contributie kunnen wij elk jaar verhogen, ook tijdens de contractperiode.

-           Bij beschadigingen en eigendommen van sportcentrum Traction kunnen wij beroep doen op uw W.A. verzekering en indien nodig op uzelf.

-           Wij behouden ons het recht voor (aspirant) leden te weigeren zonder opgaaf van redenen en leden bij wangedrag het lidmaatschap op te zeggen zonder kwijtschelden van schulden en zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

13.     Behoud gegevens

-           De gegevens die wij van u krijgen bewaren wij nog 10 jaar na het stopzetten van de overeenkomst.

-           U heeft het recht om uw gegevens eerder te laten verwijderen uit ons ledenadministratie & ledenbehoud programma.

-           Na deze 10 jaar zullen al uw gegevens worden vernietigd.

14.     Automatisch incasso

-           Wanneer u toestemming geeft op het automatisch incasseren van de contributie zullen wij dit maandelijks doen.

-           Wanneer u het niet eens bent met het incasso kunt u dit na het incasso terugboeken op uw rekening.

-           Wanneer er een incasso niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, een geblokkeerde of afgesloten rekening, zullen wij u een herinnering sturen per mail. Verdere gevolgen kunt u lezen in punt 6 betaling & achterstanden.

-           Wijziging van het bankrekeningnummer dient u schriftelijk aan ons door te geven door middel van het wijzigingsformulier.

Traction logo wit


Traction Valthermond

Zuiderdiep 389
7876 AV Valthermond
T: 0599 66 17 06

E: info@ traction.nl


fit garantieplan2


slanker garantieplan wit

© 2022 sportcentrum Traction Valthermond